Inspiratiegesprek: Van best practices van technologie naar best practices van implementatie

Wanneer:
6 JUN. 2023 van 14:30 tot 15:30
Waar:
Kapittelweg 33, Nijmegen
Door:
Zorgalliantie/KK , BrabantZorg en HAN

Tijdens de vijfde editie van Technology Talks van het iXperium Health vindt het Technologie inspiratiegesprek van de Zorgalliantie plaats over de succesfactoren voor implementatie en opschaling van technologie met Minke Mikkers en Jeroen Hankel van het innovatieteam bij BrabantZorg.
Het inspiratiegesprek vindt in het totale programma plaats om 14.25-15.30 uur.

Van best practices van technologie naar best practices van implementatie
De professional als succesfactor: verleiden of sturen

Een inspiratiegesprek over de succesfactoren voor implementatie en opschaling van technologie met Minke Mikkers en Jeroen Hankel van het innovatieteam bij BrabantZorg.

Met 33 zorglocaties en ruim 60 thuiszorgteams biedt BrabantZorg zorg en ondersteuning aan ongeveer 10.000 inwoners in de regio Oss, Uden, Veghel en Den Bosch. Met een team van vier consulenten zorgtechnologie wordt er stevig geïnvesteerd in een toekomstbestendige zorg met inzet van technologie voor zorg en welzijn. Dit vanuit de visie technologie, ja tenzij…

“Laten we stoppen met pilots, het is af. De doelgroep, de technologie, de businesscase is er. Hoe schalen we op?”
De professional staat centraal. Dit is de succesfactor. Het gaat om het samen zorg gesprek. Hoe zet je de professional in zijn of haar kracht. Versta je de kunst van het verleiden en sturen we op de bedoeling?”

Dr. Marian Adriaansen en Jonathan van Deutekom van de HAN gaan op interactieve wijze in gesprek met Minke Mikkers, Jeroen Hankel en alle aanwezigen over best practices, werkzame factoren en allerhande dilemma’s die hierbij om de hoek komen kijken zoals:
… wachten tot de werkomstandigheden binnen teams op orde zijn of gewoon aan de slag met technologie?
… opschalen met partners in de regio of zelf doen?
… wachten op initiatief vanuit het zelforganiserend team of aansturen vanuit management?

 Aanmelden voor het inspiratiegesprek

Aanvullende informatie
Voorafgaand aan het informatiegesprek is het mogelijk om deel te nemen aan Technologie Talks.  En na afloop van het gesprek is de mogelijkheid om de inauguratie van de nieuwe lector Maurice Magnée bij te wonen. Meld je voor Technologie Talks en/of de inauguratie apart aan via Installatie Maurice Magnee (han.nl)