Inspiratiedag Wooninitiatieven

Wanneer:
18 MRT. 2021 van 13:00 tot 16:30
Waar:
Online
Door:
Zorgsaamwonen (bijdrage van HAN, ZA/KK)

Er komt steeds meer aandacht voor nieuwe wooninitiatieven. Toekomstige bewoners geven zelf vorm aan een nieuwe woonvorm. Dat kan samen met een woningcorporatie of als CPO of wooncoöperatie. Op deze dag richten we ons op de financiering van deze initiatieven én de praktische uitvoering zoals welke afspraken maak je met elkaar, hoe regel je toewijzing en welke activiteiten organiseer je. Dit komt allemaal ter sprake op de Inspiratiedag Wooninitiatieven, die ZorgSaamWonen op 18 maart in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert. 

Meer informatie/aanmelden: Inspiratiedag Wooninitiatieven | ZorgSaamWonen
Artikel: F.A.S.T: MKBA tool voor collectieve initiatieven | ZorgSaamWonen

Uit het programma gelicht

14.05 uur – Tweede ronde parallelsessies

links rechts F.A.S.T tool, Dort Spierings (HAN)
 Hoe breng je de maatschappelijke en financiële meerwaarde van collectieve woonvormen in beeld? Studenten van  de HAN ontwikkelde daar de F.A.S.T. tool voor. Dat staat voor Financiële, Arena, Samenvatting en Toelichting en maakt gebruik van bestaande praktisch uitvoerbare instrumenten voor effectmeting zoals MKBA, effectenarena en  effectencalculator. Dort Spierings begeleider van de studenten licht de tool toe.