Ieder talent telt

Wanneer:
7 APR. 2021 van 15:00 tot 17:00
Waar:
Online
Door:
MEE Gelderse Poort

Ieder Talent Telt, de samenwerkingsorganisatie voor onderwijsvernieuwing in de regio, organiseert samen met MEE Gelderse Poort een online sessie met als doel om alle  netwerkpartijen aan elkaar te knopen. Naast nauwe samenwerking, willen we gezamenlijk optrekken om te anticiperen op ontwikkelingen ten aanzien van onderwijs, werk en participatie.

Tijdens de bijeenkomst delen we kennis, genereren we ideeën en bespreken we hoe wij elkaar formeel of informeel kunnen versterken. We doen dit samen met onze relaties uit het onderwijs, sociaal domein én met ervaringsdeskundige.

Programma
Aanvang 15.00 uur via MS Teams
Dr. Lineke van Hal, associate lector Arbeid & Gezondheid (HAN) schetst de context. Ze geeft een kritisch perspectief op ‘Talent de ruimte geven’: niet alleen focussen op ‘talentontwikkeling’, maar ook op het ontwikkelen van ‘inclusieve ruimte’ daartoe. Ze kijkt naar de verschillen tussen jongeren: sociaal-economische omstandigheden, lager versus hoger opgeleide jongeren, generieke spanningsvelden voor kansen in onderwijs en werk én naar aangrijpingspunten om meedoen naar wens en vermogen mogelijk te maken.

Bekijk voor het volledige programma de flyer.

Aanmelden
Wie zich nog niet heeft aangemeld: inschrijven kan nog, maar let op: de plaatsen zijn beperkt. Meld je aan via:
communicatie@meegeldersepoort.nl