Gezonde wijk zonder zorg(en)

Wanneer:
9 DEC. 2021 van 14:00 tot 16:30
Waar:
Online (Teams)

Een gezonde wijk willen we allemaal om in te wonen, maar wat verstaan we hieronder? En hoe krijg je bewoners hierbij betrokken? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens deze bijeenkomst. We focussen ons ook op de rol van professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en hoe je ondersteuning kunt bieden zonder ‘zorg’? Welke rol zouden woningcorporaties, zorg en welzijn, een sport- of cultuurcoach hierin kunnen betekenen? Maar ook de toepassingen van technologie zou van toegevoegde waarde kunnen zijn. Hoe creëer je een gezonde leef-/woonomgeving en wat kun je bijdragen aan een gezonde leefstijl. Begrippen als Positieve Gezondheid, sociale basis, sociale cohesie, maar ook een buitenruimte die stimuleert tot bewegen zijn cruciale onderliggers in een gezonde wijk. Kortom, een interactieve middag waarbij het samenwerken aan gezondheid in een gezonde wijk in de breedste zin van het woord centraal staan!

Voor wie?
Leren vanuit de voorbeelden uit de praktijk, is interessant voor medewerkers in de praktijk, ervaringsdeskundigen, leerkringen van de HAN, onderzoekers, studenten en docenten.

Programma
14.00 uur | Opening
14.05 uur | Inleidende film
14.15 uur |  Inleiding 1 – presentatie Liemers Vitaal
14.30 uur | Inleiding 2 – presentatie Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei
14.45 uur | Inleiding 3 – presentatie sport- en cultuurcoach
15.00 uur | Pauze
15.15 uur | Verdiepingssessies (3 parallel)
16.00 uur | Wrap-up
16.25 uur | Afsluiting

Verdiepingssessies
1) De Liemers, ‘Hart voor elkaar Challenge’
Liemers vitaal zet zich in voor mensen die het financieel niet breed hebben. Hoe krijg je deze mensen in beweging. Door middel van een digitale munt in een app kunnen mensen door middel van beweging ‘fitcoins’ verdienen. Met deze fitcoins kun je lokaal producten of diensten kopen. Het idee in de Liemers is dat mensen die het breder hebben meebewegen voor mensen die het minder breed hebben. Zo duurt het bijvoorbeeld heel lang om een uurtje bowlen met het gezin te verdienen. Door contact op te nemen met de organisatie kunnen er anderen gekoppeld worden die voor jou mee bewegen. Zo spaar jij alsnog sneller voor jouw doel. Op deze manier komen de mensen in armoede in beweging en verdienen ze leuke dingen. Het is een succeservaring en daarnaast een middel om mensen met financiële problemen letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. Ze gaan bewegen om wat te verdienen, maar dit is ook een manier om laagdrempelig met hen in gesprek te gaan en ze verder te helpen om hulp te vinden.
2) Welzijn op recept
Met de introductie van Positieve Gezondheid is een beweging op gang gekomen om verder te kijken naar ziekte en gezondheid m.b.v. het spinnenweb. Er is op verschillende plekken hernieuwde samenwerking ontstaan tussen huisartsen en medewerkers in het sociaal domein mede door het inzetten op Welzijn op Recept. In deze sessie willen we meer vertellen over wat Welzijn op Recept inhoudt en hoe dat met elkaar vorm te geven is. Vooral de mooie voorbeelden laten zien dat Gezondheid ook echt meer gaat over veerkracht van mensen in het dagelijkse leven dan het dealen met een ziekte. De sprekers dagen de deelnemers uit om met eigen voorbeelden te komen of erover na te denken wat zij nodig hebben om een dergelijke beweging op te brengen.
3) Gezonde bewoner in een gezonde wijk
Hoe werk je als professionals in de wijk samen om gezondheidswinst te behalen voor bewoners? De woningcorporatie kan daar met vroegsignalering achter de voordeur een belangrijke rol in spelen. Door middel van tijdige doorverwijzing kan erger voorkomen worden. Maar er zijn ook andere manieren om gezondheidswinst te behalen; een beweegvriendelijke inrichting van de buitenomgeving kan hierbij helpen. En soms hebben bewoners een steuntje in de rug nodig om te starten met bewegen, bijvoorbeeld van een beweegcoach. Zo is in de wijk Loovelden in Huissen het initiatief van de ‘diabetes challenge’ om mensen samen te laten wandelen. Hierdoor verbetert hun gezondheid, maar tegelijkertijd helpt het ook voor het versterken van sociale cohesie en tegen eenzaamheid. Bekijk samen hoe je een wijk gezonder kan maken.

Aanmelden