Excursie naar Het Huis van de Brabantse Kempen

Wanneer:
16 MRT. 2018 om 08:30
Waar:
Duiven; vertrek en aankomst

De Krachtige Regionale Leerkring LiemERS++ organiseert op 16 maart 2018 een excursie naar Het Huis van de  Brabantse Kempen

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via Saskia Croes, s.croes@liemersplus.nl .

Het Huis van de Brabantse Kempen is de projectorganisatie van de Brabantse Kempen. De organisatie richt zich op het verbinden, initiëren en uitvoeren van regionale projecten in de regio. Samen met de partners van het Huis, vertegenwoordigd in het Streekplatform, werkt het Huis via projecten aan het verhogen van de vitaliteit van de Brabantse Kempen in drie programma’s: Economische vitaliteit, Landbouw en Landschap en Vitale vrijetijdseconomie. Zie www.brabantsekempen.eu.nl.

We vertrekken om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats van Hotel Van der Valk in Duiven naar Eersel, waar we rond 10 uur ontvangen worden.
Intentie van de excursie is kennisdeling over en weer: hoe pakt men vraagstukken in de Brabantse Kempen aan? Hoe doen we dat in de Liemers? Waar liggen kansen en successen?
Na een presentatie over het Huis van de Brabantse Kempen (missie, totstandkoming, huidige werkwijze en thema’s) zullen we het gebied van de Kempen in trekken om een aantal locaties te bezoeken. Daarbij komen de innovatieve landbouw en de meer kleinschalige landbouw aan bod: waar liggen innovaties en nieuwe verdienmodellen voor een duurzame landbouw? En waar liggen aansluitingen in de Liemers met de gangbare landbouw en de producenten in de Korte Ketens? Ook de vrijetijdseconomie komt in dit perspectief aan bod. Welke recreatieve activiteiten heeft de regio te bieden, welke rol speelt het Huis van de Brabantse Kempen daarin?
Daarnaast een uitleg over de verhouding van economische activiteiten tot de natuur(ontwikkeling). En de rol van de burger in de natuur komt aan de orde: hoe betrekken we de burger bij de natuur? Kunnen we hem/haar ook eigenaar van de natuur maken? Hoe gaat dat in zijn werk?
Meer algemeen zal er aandacht zijn voor het stimuleren van de leefbaarheid in de regio. En hoe gaan we daarin om met participatie?

Voor meer informatie: http://www.brabantsekempen.eu/nl. Het is indrukwekkend op deze website te zien hoeveel partijen zijn aangesloten bij en zich inzetten voor een duurzame regio, in samenwerking met het Huis van de Brabantse Kempen.

Rond 16 uur vertrekken we met de bus terug naar Duiven waar we ca. 17.30 uur hopen te arriveren.

Het definitieve programma volgt.