Effect van een reeks ontmoetingen tussen professionals en inwoners met als thema ‘Armoede’

Wanneer:
18 MEI. 2022 van 14:30 tot 16:30
Waar:
Online
Door:
Zorgalliantie/KK

In de gemeente Lingewaard heeft een reeks ontmoetingen plaatsgevonden, waarbij professionals, inwoners, vrijwilligers, ondernemers uit het gebied met elkaar in gesprek zijn gegaan.

Met als centraal thema armoede. Waar loopt een inwoner tegenaan als hij of zij hulp vraagt bij een instantie in de gemeente Lingewaard? Welk effect heeft het gedrag van een professional op die inwoner.

Maar dus ook: Wat maakt dat een professional niet altijd meteen kan doen wat nodig is?

De belangrijkste uitkomst van de reeks van vier ontmoetingen is om te kijken welke zaken anders opgepakt kunnen worden en wie dat stuk voor zijn rekening gaat nemen. In het vervolgtraject (het implementatietraject) worden concrete stappen gezet. Altijd in samenspraak met elkaar, zodat ‘tegenover elkaar’ juist ‘samen’ wordt.

Coby en Wil zijn de twee kartrekkers uit het gebied die de ontmoetingen hebben begeleid. Coby als inwoner met ervaringskennis en Wil als professional op het gebied van hulp bij financiële zorgen. Annet van Someren deelt als onderzoeker van de HAN wat zij heeft zien gebeuren tijdens de ontmoetingen en welke succesfactoren op tafel kwamen. Coby, Wil en Annet delen hun ervaringen tijdens de online bijeenkomst.
De bijeenkomst is in samenwerking met Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen.

Aanmelden

In samenwerking met