Een thuis voor iedereen: Kijken door een andere bril

Wanneer:
26 JUN. 2023 van 13:00 tot 17:00
Door:
Zorgalliantie/KK / Groenemetropoolregio
Het rijksprogramma ‘Een thuis voor iedereen’ zet zich in voor een beter woonaanbod voor aandachtsgroepen. Ook voor mensen met een sociaal en/of medische urgentie, ouderen en uitstromers van een intramurale voorziening wordt het steeds lastiger passende woonruimte te vinden.
Gemeenten zijn regisseur in de brede maatschappelijke opgave om een ‘thuis voor iedereen’ te realiseren. Dat betekent niet dat ze er alleen voor staan. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen brengt partijen in wonen en zorg samen om tot succesvolle praktijkoplossingen te komen.
Op maandag 26 juni van 13:00 tot 17:00 uur gaan we graag met je in gesprek over de stand van zaken van het rijksprogramma ‘Een thuis voor iedereen’. Vervolgens nemen we je mee in het gedachtengoed van de ‘blijf-wijk’ in Duiven. We nemen letterlijk een kijkje door een andere bril en figuurlijk hopen we van elkaars perspectieven te leren tijdens werkateliers. Zie hieronder het volledige programma.
Denk jij mee hoe we van elke wijk in de regio een ‘blijf-wijk’ kunnen maken? We zien je graag tijdens het werkatelier.
>> Meld je nu aan voor het werkatelier: Werkatelier Wonen & Zorg (groenemetropoolregio.nl)
Programma maandag 26 juni
13.00 uur: Inloop
13.30 uur: Start programma met een toelichting op het rijksprogramma ‘Een thuis voor iedereen’.
Maak kennis met de Blijf-wijk in Duiven
Ontdek de transformatie van een bestaande wijk naar een inclusieve buurt, waar bewoners in alle levensfasen zo lang mogelijk veilig en prettig kunnen blijven wonen.
Kijk eens door een andere bril
Ervaar met een VR-bril hoe het voelt om dementie te hebben. Wat heb jij nodig om zo lang mogelijk veilig en prettig te wonen in jouw buurt? Hoe houd je het inwonersperspectief voor ogen?
Werkateliers
We gaan met elkaar in gesprek om de mogelijkheden en oplossingen verkennen aan de hand van de vier pijlers van de blijf-wijk: een andere kijk op zorg, community building, toevoegen van (zorggeschikt) vastgoed en mogelijkheden in de fysieke woonomgeving.
Zorgsaam wonen
We sluiten af met een flinke dosis inspiratie vanuit het platform Zorgsaam Wonen. Welke vernieuwende initiatieven zijn er in het land rondom wonen, zorg en welzijn?
Einde programma: 17:00 uur. Daarna is de gelegenheid om na te praten met een hapje en drankje.
Wil je meer informatie over het rijksprogramma ‘Een thuis voor iedereen’ of de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen? Lees dan onze nieuwsbrief.
Meld je nu aan voor het werkatelier
Ons e-mailadres is: info@groenemetropoolregio.nl