De Pressure-Cooker

Wanneer:
10 MEI. 2021 om 00:00
Waar:
Doetinchem
Door:
Zorgalliantie/KK ism Wark House

Integraal en interdisciplinair cocreëren voor de wijk Dichteren in Doetinchem

Een pressure cooker is een interprofessionele onderwijsmodule van twee of drie dagen waarin een vraagstuk van een maatschappelijke opdrachtgever centraal staat. In de pressure cooker verkennen studenten het vraagstuk, gaan in gesprek met burgers, cliënten en/of andere belanghebbenden en werken interprofessioneel samen vanuit een integrale aanpak. Ze worden uitgedaagd om in korte tijd professionele vaardigheden, kennis en analytisch denkvermogen in te zetten in het licht van het vraagstuk

Probleemstelling
> Hoe kunnen we in een woonwijk zorg-, welzijn- en sociale technologie integreren met het doel langer vitaler, zelfstandig en gelukkiger leven?

Gas, water en elektra en internet krijg je als je ergens gaat wonen standaard aangeboden door de leverancier. Waarom ook niet meteen een abonnement op een sociale kaart of infrastructuur? Een sociale infrastructuur waarmee een hybride online en offline samengaan van voorzieningen inzichtelijk, bruikbaar en bereikbaar wordt?
Huidige situatie in de wijk Dichteren
Terugtrekkende overheid op het gebied van welzijn, een veranderend zorglandschap en vergrijzing zijn trends. Er lijkt geen probleem te zijn voor de vitale ouderen op het gebied van welzijn, zorg en sociale contacten. Totdat de partner overlijdt of totdat men zelf in fysieke problemen komt. Dan komt het welzijn ineens acuut in gedrang en roepen de wijkbewoners en mantelzorgers om vijf voor twaalf de zorg in. Opeens neemt de zorgvraag toe en willen zij in een appartementencomplex gaan wonen, waar zorg beschikbaar is. Echter daar kom je niet zomaar tussen.
Voor de tussenjaren tussen vitaal ouder worden en in zorg belanden moeten wijkbewoners dus de mogelijkheden kennen voor henzelf, de buurt en medebewoners om met behulp van een sociale infrastructuur zelfredzaamheid en samenredzaamheid mogelijk maken.

Meer informatie
Dort Spierings