De nieuwe wet op inburgering in de praktijk

Wanneer:
25 NOV. 2021 van 15:00 tot 17:00
Waar:
wordt verzet andere datum

Deze bijeenkomst gaat niet door op 25-11, maar wordt verzet naar een nieuwe datum. Heeft u zich al aangemeld dan ontvangt u hiervan ook nog bericht.

———————————————————————————————————————–

 

Tijdens deze middag gaan we samen met nieuwkomers, studenten, onderzoekers en professionals in gesprek over de kansen en knelpunten die ontstaan door de nieuwe wet op inburgering.

Het inspirerende voorbeeld van samenwerking tussen werkveld, opleiding en nieuwkomers staat centraal:
Nieuwkomers in de ouderenzorg; een breed gedragen initiatief!
Het tekort aan personeel in de ouderenzorg is regelmatig in het nieuws. Tegelijkertijd ondervinden veel nieuwkomers problemen in de aansluiting op beroepsopleidingen en arbeidsmarkt. Vanuit het werkveld is het initiatief ontstaan om nieuwkomers voor te bereiden op de BBL-opleiding Helpende of Verzorgende (niveau 2 &3).
>> Uitnodiging

Voor wie
Professionals betrokken bij de uitvoering van de nieuwe wet op inburgering, onderzoekers, studenten en docenten.

Programma
15.00-15.10 uur | Inloop
15.10-15.25 uur | Introductie op het thema; Simone Boogaarts (onderzoeker HAN en thematrekker statushouders Zorgalliantie)
15.30-16.30 uur | Workshop; Susanne Haarsma (programmamanager WZW) & Ans Aerts (jobcoach WZW)
Susanne Haarsma en Ans Aerts van Werkgeversvereniging Welzijn en Zorg (WZW) vertellen in de workshop hoe nieuwkomers worden opgeleid tot gekwalificeerd zorgmedewerker (met baangarantie), maar ook hoe een dergelijk project bijdraagt aan de aanpak van de tekorten in de zorg. Daarnaast zal een van de deelnemers en een werkgever  vertellen over hun ervaringen ten aanzien van dit instroomproject.
Het doel is kennis te maken met de werkwijze en opzet van dit instroomproject en om samen de werkzame factoren te identificeren die vervolgens  in de eigen praktijk ingezet kunnen worden. Deze aanpak is een inspirerend voorbeeld van samenwerking tussen werkveld, opleiding en nieuwkomers.
16.30-17.00 uur | Ophalen van werkzame factoren voor de eigen werkpraktijk en afsluiting; Simone Boogaarts

Toelichting instroomproject Nieuwkomers
Begin 2020 startte het instroomproject Nieuwkomers in de ouderenzorg, een initiatief vanuit het werkveld. WZW voert het projectmanagement uit. Gedurende een half jaar volgde een groep statushouders en andere nieuwkomers een voortraject, bestaande uit wekelijks twee dagen les en twee dagen stage in een ouderenzorgorganisatie. In september 2020 stroomden ze door naar een BBL-opleiding Helpende of Verzorgende (niveau 2 of 3).