De krachtige koppeling (bestuurlijke conferentie)

Wanneer:
29 FEB. 2024 van 15:30 tot 20:00
Waar:
Utrecht
Door:
Fonds voor Cultuurparticipatie, LKCA en ministerie van OCW

Bestuurlijke conferentie over de verbinding tussen cultuurdeelname, welzijn en zorg

De druk op het sociaal domein loopt op. Er zijn verschillende maatschappelijke opgaven die elkaar deels overlappen. Voorbeelden hiervan zijn (mentale) gezondheid, eenzaamheid en bestaanszekerheid. Uit de wetenschap en de praktijk blijkt dat cultuurparticipatie oplossingen kan bieden. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat culturele activiteiten zoals kunstbeoefening, muziek, dans en andere vormen van expressie aanzienlijke, positieve invloed hebben op sociale verbondenheid, ons welzijn en onze gezondheid.

Cultuurbeoefening draagt bij aan de verbinding tussen mensen, persoonlijke ontwikkeling en veerkracht van mensen. Om cultuurbeoefening mogelijk te maken voor mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is werken het Fonds voor Cultuurparticipatie, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap samen in het Programma Cultuurparticipatie.

Na vier jaar looptijd brengen we graag ervaringen van het programma samen en bekijken we welke kansen er zijn om het culturele en sociale domein nog sterker met elkaar te verbinden. Dat doen we graag met jou als bestuurder in een van de domeinen, op donderdagmiddag 29 februari.

Programma
In gesprek met kunstenaars, studenten, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en adviseurs gaan we samen met jou op zoek naar creatieve oplossingen om het culturele potentieel een structurele plek te geven in onze organisaties.
Naast voorbeelden, delen we deze middag praktijkervaringen van diverse projecten die zijn gehonoreerd in de subsidieregeling Samen Cultuurmaken. Deze middag biedt een uitgelezen kans om inspiratie op te doen en te netwerken.

Deelnemen?
Dit evenement is bedoeld voor bestuurders en beleidsmakers van zorg-, welzijns- en cultuurinstellingen die geïnteresseerd zijn in het versterken van hun organisatie door middel van kunst en cultuur voor een gezondere samenleving.

We kijken uit naar je komst! Zet de datum alvast in je agenda, het complete programma volgt in een later stadium.

Belangrijke details
Datum: 29 februari 2024
Tijd: 15:30 uur tot 20:00 uur, inclusief diner
Locatie: Spoorwegmuseum, Utrecht
Meld je vóór 21 januari 2024 hier aan

Deze uitnodiging wordt verstuurd naar verschillende bestuurders en beleidsmakers en instellingen in het cultureel en sociaal domein. Indien er binnen jouw netwerk bestuurders zijn voor wie dit congres eveneens relevant kan zijn, stuur deze uitnodiging dan zeker naar hen door.

Met vriendelijke groet,

Fonds voor Cultuurparticipatie, LKCA en ministerie van OCW