Community of Practice Gebiedsgericht werken

Wanneer:
21 JAN. 2021 om 09:45
Waar:
Online (Teams)

Organisatie door: Spectrum (partner met elan), Centre of Expertise Krachtige Kernen en MoRe (onderzoeksprogramma van de HAN).

Het is weer zo ver! In het nieuwe jaar organiseren we een Community of Practice Gebiedsgericht werken. Deze keer gaan we aan de slag met een casus uit de praktijk, namelijk het mooie Duiven!

Aanmelden
Inschrijven kan via: https://www.spectrumelan.nl/projecten/gebiedsenkerngerichtwerken

Casus: Kerngericht werken in Duiven
De grootste uitdaging bij gebiedsgericht werken die we met zijn allen hebben geïdentificeerd is samenwerken. Hoe verdelen we rollen en taken tussen inwoners en de gemeenten? En hoe gaan we met elkaar om? (rollen & partnerschap), Hoe zorgen we dan iedereen mee kan doen? (inclusie), Hoe verbinden we binnen met buiten, en andersom? (Verbinden); en hoe organiseren we dit hele verhaal goed? En laten we zien wat we doen en afspreken? (organiseren). Antwoorden op deze vragen kun je het beste vinden uit de praktijk.

Daarom nodigen we voor onze volgende bijeenkomst inwoners, professionals, bestuurder en ambtenaren uit Duiven uit om te vertellen over hun uitdagingen en overwinningen bij het maken van hun Wijk Ontwikkel Plan (WOP). Tijdens deze sessie vertellen inwoners – samen met de andere partijen – hoe ze het proces en samenwerking hebben ervaren en wat de uitdagingen waren die zij in het proces zijn tegengekomen. Wat was de oorzaak van deze uitdagingen? En hoe hebben zij deze uitdagingen aangepakt (en overwonnen)? En welke lessen nemen ze mee uit het proces?

Programma
9.45 uur | Inloop  Netwerken / bijkletsen / EHBO bij technische vragen
10.00 uur | Plenaire start
10.00 – 10.10 uur | Opening en toelichting programma
10.10 – 10.40 uur | Presenteren casus Duiven West door inwoners en gemeente
10.40 – 10.55 uur | Ruimte voor vragen
11.00 – 12.00 uur | Samen in gesprek
Na het plenaire gedeelte worden de deelnemers verspreid over break out rooms.
Met een gespreksleider gaan je aan de slag – via Padlet – met de volgende leervragen:

  • Welke uitdagingen hoor je in het verhaal van Duiven?
  • Wat daarvan herken je in je eigen praktijksituatie?
  • Welke oplossingen kun je identificeren in het verhaal van Duiven?
  • En welke tips/oplossingen hebben ze waar anderen wat aan kunnen hebben?
  • Wat neem je mee uit het gesprek?