Circulair community conferentie ism hochschule rein Waal

Wanneer:
13 SEP. 2022 van 10:00 tot 16:00
Waar:
Kleve

Nodigen we je graag uit voor een Duits-Nederlandse Euregionale bijeenkomst op 13 september in Kleve over hoe gemeenschappen circulair kunnen zijn. Daarmee bedoelen we dat gemeenschappen zelf financiële, sociale en ecologische middelen kunnen verbinden voor een goede toekomst. In de bijlage vind je het programma zoals het er nu ligt. In het workshop gedeelte willen we aan de slag gaan met circulaire gemeenschappen aan de hand van drie vragen: wat kunnen we doen? waarom doen we het? En hoe doen we het? In het tweede gedeelte is er een plenair programma waarbij we ons richten op hoe kunnen we het werken aan circulaire gemeenschappen in de euregio in de toekomst vormgeven. Na de zomer volgt het precieze programma.

>> Save the date

… können wir eine grenzüberschreitende “circular community” gestalten?
… verbinden wir finanzielle, soziale und ökologische Ressourcen für eine nachhaltige und prosperierende Zukunft?“

„Circular Communities“ bringen gemeinsam finanzielle, soziale und ökologische Merkmale zur Sicherung einer nachhaltigen Zukunft ein. Wir wollen für und mit den Menschen in der Euregio Rhein-Waal innovative und pragmatische Lösungen für eine generationengerechte Zukunft entwickeln. Solche integralen Herangehensweisen stehen mehr und mehr im Fokus der EU. Sie finden sich zum Beispiel im „Circular Economy Action Plan“ (2020) der Europäischen Kommission, ein erster Meilenstein des „Green Deal“ und des „Europian Rural pact“, die die lebendigen Gemeinschaften im ländlichen Raum fördern wollen. Konkrete Fragen sind: „Wie entstehen „circular communities“ bei Ihnen?“ und „Wie wollen Sie diese implementieren?“

Über Landes- und (Fach-)Bereichsgrenzen hinweg laden wir Sie herzlich ein uns über Ihre Ideen auszutauschen und inspirieren zu lassen. In interaktiven Workshops und einer direkt anschließenden Konferenz sollen gemeinsam konkrete Schritte und Ansätze entwickelt werden. Mit dem entstehenden Netzwerk möchten wir weitere Maßnahmen und Projekte ins Leben rufen, um interdisziplinär an „circulare Communities“ in der Euregio zu erarbeiten.

Save the Date: Dienstag der 13. September 2022

10:00 – 12:00 Uhr Workshops in der Hochschule Rhein-Waal, Campus Kleve
13:30 – 16:00 Uhr Ergebniskonferenz in der Euregio Rhein-Waal

Für das P2P Projekt der HAN University of Applied Sciences und der Hochschule Rhein Waal laden ein:
o Dr. Wendy Kemper, Programmamanagerin Zorgalliantie/ CoKK
o Prof. Dr. Klaus Hegemann, Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
o Dr. Korrie Melis, Senior Onderzoeker Academie Mens en Maatschappij
o Prof. Dr. Florian Wichern, Bodenkunde und Pflanzenernährung
Cross-Border Circular Community

„Hoe…
… kunnen we een grensoverschrijdende ’circulaire gemeenschap’ creëren?
… verbinden we financiële, sociale en ecologische middelen voor een duurzame en welvarende toekomst?”

Circulaire gemeenschappen waarin financiële, sociale en ecologische middelen samen komen om te zorgen voor een duurzame toekomst. Ons doel is om innovatieve en praktische oplossingen te ontwikkelen voor een duurzame toekomst van gemeenschappen in de Euregio Rijn-Waal. Vanuit de Europese Unie is er toenemende aandacht voor dit soort integrale aanpakken. Zie bijvoorbeeld het “Actieplan Circulaire Economie” van de Europese Commissie (2020), een eerste mijlpaal van de “Green Deal” en de “Europian Rural pact”, waarin krachtige rurale gemeenschappen een belangrijk uitgangspunt zijn.

De concrete vragen zijn: ‚Hoe creëer je circulaire gemeenschappen?‘ en ‚Hoe ga je die implementeren?’

Daarvoor nodigen wij u van harte uit om over de lands en domeingrenzen heen ideeën en inspiratie uit te wisselen. In interactieve workshops en een aansluitende conferentie willen wij samen concrete benaderingen en ideeën ontwikkelen. Vanuit het ontstane netwerk zouden wij graag nieuwe projecten willen opzetten om in een interdisciplinair netwerk te werken aan circulaire gemeenschappen in de Euregio.

Save the date: dinsdag 13 september 2022
10:00 – 12:00 Workshops aan de Hogeschool Rijn-Waal, Campus Kleve
13:30 – 16:00 Conferentie bij de Euregio Rijn-Waal, Kleve

Een P2P-project van de HAN University of Applied Sciences en de Hogeschool Rijn-Waal;
genodigden:
o Dr. Wendy Kemper, programmamanager Zorgalliantie/ CoKK
o Prof. Dr. Klaus Hegemann, Algemene Bedrijfskunde
o Dr. Korrie Melis, Senior Onderzoeker Academie Mens en Maatschappij
o Prof. Dr. Florian Wichern, bodemkunde en plantenvoeding