Bijeenkomst Taskforce wonen en zorg voor bestuurders

Wanneer:
1 DEC. 2022 van 12:00 tot 15:00
Waar:
volgt nog
Door:
Zorgalliantie/KK en Taskforce

De ambassadeurs van de Taskforce Wonen en Zorg in de regio’s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland, nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de bestuurlijke bijeenkomst Wonen en Zorg.

Samen krijgen we de woonzorgopgaven voor ouderen beter opgelost. Tijdens de bijeenkomst gaan we vanuit de vraag van ouderen aan de slag. Hoe ziet de opgave in de regio’s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland eruit? Waar ligt de behoefte, waar zitten dilemma’s, waar wringt het in de regio?

Welke acties moeten we ondernemen om ouderen, en ook andere kwetsbare doelgroepen, te kunnen voorzien in hun woonzorgbehoeften? Wat betekent dit voor onze regio’s en wat vraagt dit van ons? Welke oplossingen zien we in de drie gebieden en hoe kunnen we elkaar versterken?

De vragen zijn te omvangrijk en onderling te veel verweven om door één enkele organisatie te worden beantwoord. De echte motivatie om elkaar op te zoeken is er nog niet, de noodzaak wel. Dat moet dus anders!

Meer informatie volgt