Blue Zone Festival

Wanneer:
20 JUN. 2024
Waar:
Zwolle
Door:
met een inspiratiesessie vanuit Zorgalliantie

Op donderdag 20 juni vindt de 1e editie plaats van het Blue Zone Festival. Alle facetten van de Blue Zones komen aan bod in het afwisselende programma van deze dag. Door de vele verschillende elementen kan je jouw dag helemaal zelf samenstellen.

Vanuit de Zorgalliantie | Inspiratiesessie | 13.15-14.00 uur
Wendy Kemper en Dort Spierings nemen je mee in de inspirerende cultuur en maatschappij van Japan en hoe daar wordt ingespeeld om gezondere leefomgevingen, die daarmee voor hun vergrijzing en krimp oplossingen aandragen. Prof.Mizumurais online aanwezig om dit te illustreren en te reageren op vragen uit de zaal.

Meer over het programma
Programma | Blue Zone Festival

Waarom het Blue Zone Festival?

  • We zien dat de woningmarkt op slot zit. Zeker voor jongeren en ouderen is het haast niet mogelijk om aan een voor hen aantrekkelijke of betaalbare woning te komen.
  • We zien ook dat de arbeidsmarkt in welzijn en zorg onder enorme druk staat. Personeel loopt weg, en het is maar de vraag of er de komende jaren voldoende handjes zijn om onze vergrijzende samenleving te kunnen helpen met hun zorgvraag. Eigenlijk weten we al wel dat dat niet zal lukken. Wie ervaart niet nu al lange wachttijden en wachtlijsten?
  • En dan hebben we ook nog te maken met een enorme eenzaamheid. Meer dan 40% van de mensen, jong en oud, geeft aan vaak eenzaam te zijn. Daarmee doen ze ongewild zichzelf en de samenleving tekort. Nog afgezien van de kosten die hiermee gemoeid zijn, is dit een zeer ongewenste situatie.
  • Wanneer we onze maatschappelijke en ruimtelijke opgaven vaker beschouwen vanuit elementen als sociale interactie, gezonde voeding, beweging en verbondenheid met de natuur zal de zorgvraag nadrukkelijk afnemen. Deze elementen zouden standaard moeten landen in gebiedsontwikkelingen en bredere beleidskaders zoals omgevingsvisies.
  • En met aantrekkelijke en gezonde omgevingen geven we ook een boost aan de doorstroming.

De genoemde elementen zijn niet toevallig de elementen die ook ten grondslag liggen van de Blue Zones. Daarvan zijn er in de wereld een paar, plekken waar mensen significant ouder en gezonder ouder worden. Daar kunnen we van leren. Daar zouden we van moeten willen leren. Om de inzichten vanuit de Blue Zones te delen, organiseren we het Blue Zone Festival. Het eerste Blue Zone Festival vindt plaats in Zwolle. Het festival is gericht op enerzijds het inspireren van de deelnemers, en anderzijds op het inzichtelijk maken van de hoe-vraag. Hoe werken we aan zo’n gezonde leefomgeving? Hoe realiseren we sociale interactie? En meer. Vanuit dit perspectief is tegelijkertijd samenwerken en integraliteit de insteek. Het festival beoogt de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven breed en discipline-overstijgend te benaderen.