Student als Partner festival

Wanneer:
22 NOV. 2018

Laat je inspireren, leer en ervaar wat ‘Student als Partner’ voor jou kan betekenen. ‘Student als Partner’ is samen werken en samen leren in gelijkwaardigheid om vanuit partnerschap krachtige en zelfbewuste professionals op te leiden.  ‘Student als Partner’ versterkt de zelfsturing en verantwoordelijkheid van studenten en docenten, versterkt innovatie en stimuleert het leren van elkaar. ‘Student als Partner’ drijft op essentiële waarden als gelijkwaardigheid, transparantie, betrokkenheid en een open houding. Aan de HAN wordt de student gezien als volwaardig partner van docenten en werkveld. ‘Student als Partner’ sluit aan bij de binnen de HAN wezenlijke thema’s als de Professionele Leergemeenschap (PLG) en de door Kees Boele (voorzitter College van Bestuur) geïnitieerde thema’s Bildung en Kwaliteitscultuur.

Voor wie?
Voor zowel interne medewerkers HAN Breed als externe belangstellenden.

Waar en wanneer?
De exacte locatie en tijd volgen op: https://blog.han.nl/studentalspartner
Datum van donderdag 22 t/m woensdag 28 november 2018

Programma
Donderdag 22 november;
Wat is SaP infobar
Workshop Partnerschap door Jan Bransen,
Educatie Collegetour met Lucia Rijker

Vrijdag 23 november;
Wat is SaP infobar
Excursie Agora Montessori Nijmegen,
Excursie Automotive Arnhem

Maandag 26 november;
Wat is SaP infobar
Conferentie 100% geletterd

Dinsdag 27 november
Wat is SaP infobar
Workshop socratisch gesprek door Frits Roelofs

Woensdag  28 november;
Wat is SaP infobar
Excursie Agora Roermond
Avond met Jan Terlouw