Online Masterclass Passende Zorg; Verschuiving van zorg van ziekenhuizen naar (dichtbij) huis

Wanneer:
31 AUG. 2023 van 16:00 tot 17:30
Waar:
Online Masterclass
Door:
Zorgalliantie/KK, HAN en DrieGasthuizenGroep

Een van de pijlers van Passende Zorg is het verplaatsen van beperkt complexe medisch-specialistische zorg, die voorheen door een medisch specialist in het ziekenhuis werd verleend, naar de patiënt thuis, naar een gezondheidscentrum, de huisartsenpraktijk, de wijkkliniek of naar de patiënt in het verpleeghuis. Deze zorg wordt ook wel Anderhalvelijnszorg genoemd. Anderhalvelijnszorg combineert de toegankelijkheid van de eerste lijn met de specifieke kennis en diagnostiek van de tweede lijn. Daarnaast zorgt Anderhalvelijnszorg voor een stevige netwerksamenwerking tussen partners in de regio.

In de afgelopen jaren zijn diverse initiatieven gestart om Anderhalvelijnszorg vorm te geven.

In deze masterclass neemt Anneke van Vught, associate lector HAN en verpleegkundig decaan CWZ u samen met Alisha Schenk (verpleegkundig specialist DrieGasthuizenGroep) mee in de beweging naar zorg dichtbij huis en daarbinnen rollen voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Aanmelden