Acteren in Netwerken

Afgelopen najaar zijn zes partners binnen de Zorgalliantie gestart met het twee jarig project ‘Leren acteren in netwerken’. Hoe kun je als zorgprofessional je eigen netwerk vormen en onderhouden? Hoe verhoudt zich dat tot de interprofessionele netwerken met andere zorgprofessionals waarin je acteert? Hoe ga je om met het netwerk van cliënten?

Ervaringskennis van zorgprofessionals over het acteren in netwerken wordt in dit project gecombineerd met handige theoretische modellen. En vervolgens verwerkt in een blended learning programma. Een blended learning programma is een werkwijze voor kennisverspreiding waarbij je aan de hand van aansprekende praktijkfilmpjes en opdrachten op de computer je eigen ervaring relateert aan die van anderen en aan de theorie. Deze bespreek je in face to face bijeenkomsten, bijvoorbeeld in jouw team. Op deze wijze vermeerder je kennis en vaardigheden en leer je van theorie en praktijkervaring van anderen. De bedoeling is om via het blended learning programma 150 professionals met elkaar kennis en ervaring te laten delen. Daarnaast voorziet het project in bijeenkomsten met managers en bestuurders om het acteren in netwerken vanuit hun posities en werk te faciliteren.

Zie verder: http://blog.han.nl/publiekezaak/onderzoek/leren-acteren-in-netwerken/