Aandachtsgroepen in wijk of dorp

Projecten die actief zijn onder deze maatschappelijke opgave (programmalijn):

Milieu en sociale cohesie
Vervuilde en verpauperde tuinen in Elst zijn met hulp van woningcorporatie Vivare en Driestroom samen met inwoners in kaart gebracht. Wat moet ermee gebeuren? Dit draagt bij aan positieve cohesie in de wijk. Meer hierover: https://blog3.han.nl/kic-bc/meer-sociale-cohesie-bereiken-in-een-wijk-met-een-diverse-groep-inwoners-hoe-doe-je-dat/

Gezondheid, welzijn en sociale cohesie
In Lingewaard en Overbetuwe is er in samenwerking tussen studenten, vrijwilligers en zorgprofessionals actief bijgedragen aan de Diabetes Challenge: samen zorgen, samen wandelen; korte en lange routes. Dit draagt bij aan sociale cohesie: inwoners vinden elkaar en de weg naar zorg en welzijn.

In gemeenten Lingewaard en Overbetuwe dragen studenten bij aan het bereiken van kinderen met obesitas, die in aanmerking komen voor het programma Gezond Onderweg. Er zijn samenwerkingsafspraken met onder meer vrijwilligers en een kindergezondheidscoach van Rijnstate.

In Gendt doen studenten een project bij participatie werk- en leerplek Krachtvaardig: hoe borg je dat wat deelnemers daar doen, dit ook thuis blijven doen en niet vereenzamen? Studenten zijn als aanzet in gesprek en mee naar huis gegaan.

Het is bekend dat mensen met NAH (Niet aangeboren hersenletsel) veel baat hebben bij muziek: het geeft nieuwe verbindingen in je hersenen. In de Kracht van Kunst in Uden gaan patiënten onder professionele leiding aan de slag met muziek of andere kunstdiciplines, met het onderliggende doel om te bouwen aan eigenwaarde en vertrouwen om deel te durven nemen aan de maatschappij, gemonitord door studenten van de HAN. Zo hebben ze een kleurentool ontwikkeld waarbij patiënten kunnen meten hoe ze zich voelen.

Project Healthy Ageing (HAN S&B)
Healthy Ageing wil met verschillende samenwerkingspartners actief aan de slag gaan om ouderen zelfredzaam te maken en meer te laten bewegen.

Ouderen
Blijfwijk in de Liemers.

Liemerslab
a) Integratie vluchtelingen (COA)
b) Gezonde leefstijl: Bijdragen aan het BOSS-akkoord (Iedere bewoner uit Duiven laten Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen)
c) Onderzoek naar de doelgroep ouderen in beweging brengen. Het plaatsen van een beweegbank in Westervoort en het opzetten van een beweegtuin in Duiven.

Living Lab Achterhoek
Het doel is drieledig: (1) het creëren van een community van BSA-ers, (2) gezamenlijk beweegoplossingen ontwerpen en (3) aansluiten bij meervoudige waardeontwikkeling in de organisatie (visie Achterhoek 2020-2030). Dit doen we door het ontwerpen van sport- en beweeg-initiatieven, deze uit te voeren, en te leren hoe je de ontwerpprincipes zelf kan faciliteren wat bijdraagt aan de versteviging van lokale sport en beweegnetwerken.

Living Lab Hydrotherapie
Welke mogelijkheden biedt water voor een verbeterde beweegzorg? Hoe kun je hiermee de gezondheid van doelgroepen verbeteren en zorgkosten reduceren? Het zijn vragen waar Living Lab Hydrotherapy zich mee bezig houdt. “Ons doel is om zwemtherapie een structureel onderdeel te maken van een verbeterde beweegzorg.

Bovendien is de Zorgalliantie betrokken bij het thema ‘Langer thuis wonen’, de samenwerking met het leeratelier ‘Veerkrachtig ouder worden’ en bij het verbinden van good practices aan onderzoek. “Bijvoorbeeld het ouderen migranten project  Sleutelpersonen  dat thematisch voorlichting (o.a. dementie) organiseert voor de Turkse, Molukse en Marokkaanse gemeenschap” door Mozaiek welzijn.

Week tegen Armoede
De Week tegen Armoede stond dit jaar in het teken van ‘wat wél werkt’. Steeds meer mensen leven op of onder de armoedegrens. We zien toenemende kloven tussen de ‘haves‘ en ‘have-nots’. Een greep uit de artikelen & opbrengsten: