Terugblik SBE

Op dinsdag 31 mei organiseerde het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa het Nederlands Duits symposium “Krachtige dorpen, samen succesvol zijn om het dorp leefbaar te houden”.

Waarom dit onderwerp?
De laatste winkel gaat dicht, de school moet sluiten en de kerk staat leeg. Hoe houd je het dorp dan leefbaar? Door ontwikkelingen als vergrijzing en schaalvergroting verandert het voorzieningenaanbod in een dorp voortdurend. Hoewel de context verschilt, zien we aan beide kanten van de grensbewoners die in actie komen om hun dorp vitaal te houden. Hoe doen ze dat in Duitsland en hoe doen ze dat in Nederland? Wat kunnen we daarin van elkaar leren?

Wat heeft het symposium opgeleverd?
*De 90 deelnemers bespraken succesvolle Nederlandse en Duitse vormen van samenwerking tussen bewonersinitiatieven, lokale overheid en maatschappelijke/ economische partners, gericht op instandhouding van een passend lokaal voorzieningenniveau. En welke sociale innovaties en vormen van empowerment helpen om bewoners daarin een gelijkwaardige rol te laten vervullen.
*We hebben de uitkomsten van het symposium vertaald in een Kompas voor succesvolle lokale samenwerking en empowerment. Met dat Kompas leveren we een bijdrage aan de invulling het concept Rural Pact (onderdeel van het EU Rural Action Plan), als voorbereiding op het European Rural Parliament van september in Polen.

>> Naar de terugblik