Bijdrage aan Europees beleid vanuit symposium Krachtige Dorpen

Op de prachtige locatie Kasteel Keverberg in Kessel vond eind mei het Nederlands-Duits symposium plaats met als thema: Krachtige dorpen over instandhouding van lokale voorzieningen en het samenspel tussen bewonersinitiatieven, lokale overheden en maatschappelijke partners dat daarvoor nodig is.

Local empowerment
De laatste winkel gaat dicht, de school moet sluiten en de kerk staat leeg. Hoe houdt je het dorp dan leefbaar? Door ontwikkelingen als vergrijzing en schaalvergroting verandert het voorzieningenaanbod in een dorp voortdurend. Hoewel er verschillen zijn, zien we aan beide kanten van de grens, bewoners die in actie komen om hun dorp vitaal te houden. Hoe doen ze dat in Duitsland en hoe doen ze dat in Nederland? Wat kunnen we daarin van elkaar leren? In 9 workshops werden tijdens het symposium concrete voorbeelden besproken. Creatieve, inspirerende voorbeelden kwamen voorbij, zoals duurzame oplossingen: Van het opknappen van kapotte dorpsinfrastructuur of de instandhouding van de hele dorpsinfrastructuur door bewoners tot nieuwkomers als rolmodel voor samen aan een goede samenleving en toekomst bouwen.

Kompas
De uitkomsten van het symposium zijn verzameld in een Kompas voor Krachtige Dorpen (Local Empowerment). Met het Kompas wordt een bijdrage geleverd aan de invulling van het Rural Pact van de Europese Commissie.

Meer informatie
www.sbeeurope.eu