maatschappelijke ontwikelingen

In 2016?

“Stiekem hoop ik dat zowel het onderwijs als de praktijk elkaar vinden en samen optrekken door weer en wind!  De inspanningen over en weer wegen niet op tegen de resultaten en successen die we met elkaar boeken. We zijn enthousiast en hebben vele interessante contacten opgebouwd die ons in de toekomst zullen helpen. We vertrouwen elkaar en voelen ons solidair en vormen samen een regio die er mag zijn!

Profit en non profit werken samen, organisaties uit de zorg- en dienstverlening zoeken elkaar op en burgers vragen om mee te mogen doen in de Zorgalliantie! Als koploper worden wij uitgenodigd bij De Wereld draait door voor een nadere uitleg omtrent het succes van de Zorgalliantie in de regio. En Nico Dijkshoorn vergelijkt ons met de Bilderbergconferentie als het om invloed gaat”. Ach, een droom, een gedachte of toch ………………….een na te streven ambitie?

Alle goeds voor 2016! Jos