19 maart | Verhelderingskamer | Omgevingswet: samen sturen op leefbaarheid?

De omgevingswet in 2021. Op weg naar minder regels en meer ruimte voor initiatief. Een veelbelovende wet die van zesentwintig wetten en honderden regelingen één wet maakt voor alles aangaande de ruimtelijke omgeving.

Met de komst van de Omgevingswet verandert er behoorlijk wat in het ruimtelijk domein. Zo wordt van gemeenten verwacht dat ze anders gaan werken en worden de mogelijkheden van inwoners voor eigen initiatief groter. In de uitvoering van de wet komt de dialoog centraal te staan. Vraag is hoe doe je dat dan? En hoe waarborgen we de positie van inwoners en welke rollen kunnen gemeenten en zorg- en welzijnspartijen hierbij spelen?

In de verhelderingskamer gaan we hier met elkaar over in gesprek om in korte tijd het vraagstuk te structureren en inzichtelijker te maken.

Datum: 19 maart 2020
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Groenewoudseweg 1, Nijmegen (HAN-locatie)

Voor wie
Gemeenten (programmamanagers, projectleiders, beleidsmedewerkers invoering omgevingswet
en participanten Zorgalliantie die in hun organisatie bezig zijn met dit thema.

Gespreksleiders
Korrie Melis, senior onderzoeker Publieke Zaak
Ger Keijsers, senior onderzoeker Publieke Zaak
Joke Abbring, programmamanager Zorgalliantie

Aanmelden
Meld je aan via secretariaat.zakk@han.nl