Masterclass: de cliënt in beeld!

“De cliënt centraal” is een veel gehoorde term de laatste jaren. Maar wat is dit eigenlijk? Hoe maak je het waar in de praktijk? Maandag 14 november van 15:30 – 18:00 uur organiseert de community Kwaliteit in het primair proces de masterclass ‘De cliënt in beeld!’

De Nederlandse gezondheidszorg kenmerkt zich door een centrale rol voor de (huis)arts, patiënten ervaren weinig fouten en zijn in vergelijking met patiënten uit andere landen tevreden over het functioneren van onze gezondheidszorg. Aan de andere kant geven patiënten aan dat ze maar beperkt worden betrokken bij hun zorgproces. Patiënten kunnen echter een belangrijke waarde toevoegen aan het zorgproces en aan hun eigen gezondheid. Maar hoe zorg je er nu voor als manager dat de cliënt daadwerkelijk centraal staat? Wat betekent dit voor de zorg, wat vraagt dit van medewerkers en cliënten? Kun je dit meten?

Invulling masterclass
Marjan Faber (senior onderzoeker Radboud UMC, IQ healthcare) neemt je mee in de wereld van begrippen als persoonsgerichte zorg, patiëntempowerment en keuzes waar patiënten voor komen te staan. Julianne Meijers (bestuurder Siza) legt de verbinding met de praktijk en zoomt in op de betekenis en consequenties van ‘De cliënt in beeld’. Bij Siza heeft dit geleid tot een heel andere manier van kijken naar kwaliteit. In plaats van traditionele instrumenten als HKZ, CQ-index of ISO-certificering heeft Siza een eigen manier ontwikkeld om kwaliteit in kaart te brengen, met de cliënt als uitgangspunt. Julianne schetst hoe dit is opgebouwd, hoe het in de praktijk wordt gebruikt en hoe dit zijn vruchten afwerpt op het niveau van de individuele cliënt, de locaties/teams en de organisatie als geheel. Om dit te illustreren interviewt zij een cliënt en haar begeleider.  Na beide presentaties kun je in een dialoogsessie met de sprekers je twijfels en dilemma’s voorleggen.

Proef op de som
Mogelijk is cliëntgerichte zorg ook in de beleidsnotities van jouw organisatie een speerpunt, maar je je af hoe cliëntgerichtheid de zorg eigenlijk is. Hoe cliëntgerichtheid werken de individuele medewerkers en hoe cliëntgerichtheid werken zij als team? Hoe doen we het nu en wat zou beter kunnen?
De Proef op de som bij deze masterclass bestaat uit het uitvoeren van een werksessie Clientgerichtheid op teamniveau. Hierbij maken we gebruik van een Scan Cliëntgerichtheid. Thema’s die in de scan aan de orde zullen komen zijn mensgerichtheid, wonen, welzijn en zorg; maar ook deskundigheid, betrouwbaarheid en de samenwerking in het team. Naast een beeld van de huidige situatie levert de werksessie ook mogelijke vervolgstappen op.

Deelname aan de proef op de som is niet verplicht en staat los van de masterclass; deelname aan de masterclass is wel voorwaarde voor deelname aan de praktijkoefening. U kunt na afloop van de masterclass uw interesse in deelname aan de proef op de som aan ons doorgeven.

Masterclassreeks Kwaliteit in het primaire proces
De leerwerkplaats ‘kwaliteit in het primaire proces’ organiseert in 2016 een aantal masterclasses. De masterclasses ‘naar een inside out benadering‘ en ‘van risk based naar trust based’ zijn al voltooid. Kijk de presentaties terug.

Wanneer
Maandag 14 november van 15.30 – 18.00 uur

Voor wie
Bestuurders, managers en professionals

Kosten
Deelname voor leden van de Zorgalliantie is gratis.
Deelname voor niet-leden bedraagt €25,–

Locatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Albertinum
Heyendaalseweg 121
6525 AJ Nijmegen

Ruimte H121-K0.29a

Aanmelden
Aanmelden kan door een email te sturen o.v.v. naam, functie en organisatie te sturen naar zorgalliantie@han.nl

Meer informatie
Voor meer informatie over de masterclass(reeks) of over de leerwerkplaats kunt u contact opnemen met Loes.vanDusseldorp@han.nl of bel naar 024 351 1080