Van Zorgalliantie naar….

Door Wendy Kemper, programmateam Zorgalliantie

 

De Zorgalliantie mag eigenlijk al geen Zorgalliantie meer heten… Afgelopen twee jaar is het netwerk van samenstelling veranderd van een netwerk met 90% zorgorganisaties naar een netwerk met 4 wooncorporaties, 8 welzijnsorganisaties, 3 onderwijsorganisaties en 15 zorgorganisaties.

Deze verschuiving wordt ook zichtbaar in de activiteiten van de Zorgalliantie. In de leerwerkplaatsen hebben de thema’s, discussies en pilots steeds vaker een interdisciplinair karakter. En in het laatste Zorgalliantiecafé kwam de winst van samenwerken tussen organisaties en de moeite die het soms ook kost openlijk op tafel (zie ook zorgalliantiecafe).

De groei van de Zorgalliantie met welzijnsinstellingen en wooncorporaties is een gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Mensen blijven langer wonen in hun wijk. Hun vragen en behoeften reiken verder dan wat zorg, welzijn of wonen apart kunnen oplossen. Dit betekent dat we in de alliantie het podium bij elkaar hebben om verbindingen te maken: van ‘wie doet wat’ naar ‘hoe doen we dit samen’.

Dat dit zeker ook gepaard gaat met de nodige discussies en dat oude patronen zichzelf hardnekkig in stand zullen proberen te houden…dat hoort erbij en geeft er ook de nodige ‘jus’ aan. Voorop staat dat burgers en patiënten belang hebben bij samenwerkende instanties die elkaar iets gunnen en het belang van de cliënt voorop stellen. Als programmateam van de (Zorg)alliantie richten al onze speren zich op samen werken, samen leren, samen innoveren!

Welkom in de maatschappelijke alliantie!