Synthese stelt zich voor

foto Wim Gort
“Synthese wil graag een goede verbinding houden met onderzoek en onderwijs, vandaar aansluiting bij de Zorgalliantie. Wij zijn sterk in het vormen van krachtige gemeenschappen en het ondersteunen van inwoners tot krachtige sociale netwerken. Vanuit de opgaven waar wij als organisatie momenteel voor staan, komen de werkplaatsen ‘krachtige kernen’, ‘e-communities’, ‘kwaliteit primair proces’ en ‘e-health en hrm’ als geroepen! Daar dragen we in de toekomst graag aan bij. Wij hopen bovendien veel te leren van de participanten in de alliantie. Een onderwerp waar Synthese middenin zit is het samenwerken met zorginstellingen en werkbedrijven om het alledaagse leven zoveel mogelijk ruimte te geven. Verschil in schaalgrootte, cultuur en belang speelt hier naast de inhoudelijke uitdaging (3D, transformatie) telkens een grote rol” vertelt Wim Gort, directeur-bestuurder bij Synthese.

Synthese: wie zijn wij?
“Synthese is een onderneming voor ondersteuning en welzijn, vooral werkzaam in Noord- en Midden-Limburg. Wij werken voor inwoners, gemeenten, woningbouwcoöperaties, zorgorganisaties, Vereniging Kleine Kernen Limburg, Spirato, de Provincie Limburg, stichtingen en maatschappelijke organisaties. Als spin in het web vervullen wij de verbindende rol die nodig is voor duurzame samenwerking en innovatie. Hierbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, ondersteunen waar nodig en laten los zodra het kan. Samenwerken doen we gewoon. In ons werk sluiten we aan bij wat al aanwezig is, hebben oog voor wie of wat er nog niet is en brengen zo inwoners en organisaties samen.

Synthese heeft momenteel ongeveer 70 medewerkers in dienst die vooral werken in Noord- en Midden-Limburg. De organisatie telt drie inhoudelijke teams en een klein bedrijfsbureau. Binnen de organisatie zijn ‘slimmer werken’ en ‘zelf organiseren’ belangrijke drijfveren” aldus Gort.

Wie is Wim Gort?
Ik ben 44 jaar, getrouwd met Alice Gort-Switynk, afkomstig uit Enschede. Gestudeerd aan de Universiteit Twente, 17 jaar in Den Haag en Rotterdam gewerkt (telecom, gemeente en GGZ), sinds 1 april 2015 directeur-bestuurder van Synthese. Vrijwillig actief in onze kerk, als pleegouder en bij een time-out voorziening voor daklozen. Ben graag buiten in de frisse lucht (terwijl ik zelf soms niet meer zo fris ben :)). Zie ook mijn LinkedIn-profiel.