10 jaar SWL: de kracht van iets doen voor een ander

Al 10 jaar het middelpunt van welzijn in de gemeente Lingewaard, dat is Stichting Welzijn Lingewaard (SWL). Sinds jaren werkt de Zorgalliantie samen met SWL. De Krachtige Leerkring Lingewaard zit zelfs in een pand van de organisatie. Lokaal en toegankelijk, twee woorden die de organisatie omschrijven. Rita Spikker, directeur SWL: “We laten nu zien waar we waarde toevoegen, waarom mensen bij SWL aankloppen. Zelfs in de tijd van corona zijn we er voor de inwoners van Lingewaard.”

Ook Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) heeft zijn deuren gesloten in verband met het coronavirus. Dat wil niet zeggen dat het welzijnswerk stilligt. ”We hebben vrijwilligers die telefoonmaatje zijn en regelmatig even bellen naar eenzame ouderen. En in plaats van een eetcafé, brengen onze vrijwilligers nu maaltijden rond. We zetten ons op een andere manier in”, legt Rita Spikker, directeur en ouderenadviseur bij SWL uit. “Was het altijd een uitdaging om voldoende vrijwilligers te vinden, nu melden zelfs dertigers en veertigers zich aan. Zij willen wat doen in deze tijd, iets voor een ander betekenen.”

Het begin: brede welzijnsorganisatie
Iets willen betekenen voor een ander, dat is altijd de basis geweest van het werk van SWL. In april 2009, na een fusie van gemeenten, ontstond het idee van het college van B&W en de besturen van Stichting Welzijn Ouderen Lingewaard (SWOL) en Stichting Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en Steunpunt Mantelzorg Lingewaard (MPSM) om Stichting Welzijn Lingewaard op te richten. Op 1 januari 2010 was het zo ver. “De wens was om een brede welzijnsinstelling op te richten”, vertelt Spikker. “In de beginjaren waren we nog vooral actief met ouderenwerk, thuishulp, mantelzorgondersteuning en vrijwilligersondersteuning, maar al snel kwam jongerenwerk erbij. Onze ambitie was om te groeien in de breedte, maar we zagen al snel dat het niet ging om de groei. We wilden waarde toevoegen voor de inwoners van Lingewaard.”

Het verenigingsleven is groot in Lingewaard, veel inwoners zijn actief bij een verenging. “We wilden niet in plaats komen van de verenigingen, maar aanvullend zijn. Daarom werd ons doel het ondersteunen. Ondersteunen van verenigingen, vrijwilligers en inwoners,” legt Spikker uit. “Onze ambitie is om iedereen mee te laten doen, maar dan ook echt iedereen. We zetten in op het voorliggend veld met bijvoorbeeld het trainen van vrijwilligers en het (mede)organiseren van activiteiten. Daar zit onze toegevoegde waarde.”

Ging het tien jaar geleden nog echt over een ander helpen, de transitie van het sociaal domein vroeg om een andere manier van werken. Spikker: “Welzijnswerk veranderde, het ging uit van de eigen kracht van een persoon. We helpen je op weg, maar je lost het zelf op. Gelukkig is dat de afgelopen jaren weer veranderd, nu staan de mensen naast je. Wat kan diegene zelf en wat niet? Want sommige mensen kunnen niet alles zelf, daar zijn wij om een passende oplossing voor te vinden.”

Innovatiekracht
De thema’s veranderden ook met de jaren. Zo is er de afgelopen jaren meer geïnvesteerd op eenzaamheid en laaggeletterdheid. En deze coronatijd vraagt ook om de nodige innovatiekracht. “Mogelijkheden tot beeldbellen en chatten worden nu in hoog tempo ingevoerd. Onze computers waren verouderd, maar we zien hoeveel meerwaarde digitale communicatie nu heeft. Met chatten bereik je ook beter de eenzame jongere”, vertelt Rita. “Ons doel is om altijd dicht bij de mensen te staan. Waarom komen de mensen naar ons? Dat verhaal is belangrijker dan de cijfers van hoeveel mensen er in een groep zitten. We blijven kijken naar vragen en behoeften en zoeken waar we waarde blijven toevoegen. Midden in de wijk of dorp, daar zit de kracht. Toegankelijk, laagdrempelig en lokaal.”

Naast laagdrempeligheid, zet SWL ook in op samenwerking. “Je hoeft niet alles in je eentje op te lossen. Je weet als professional en organisatie waar je goed in bent; leer van elkaar en trek samen op. Samen bereik je meer”, vindt Spikker. Ook in coronatijd werkt SWL veel samen, zoals met Oost-Betuwse Uitdaging (OBU), een organisatie die verenigingen en stichtingen in de gemeente verbindt. “Wij zetten het zorgcentrum op het spoor van de OBU en verbinden hen met elkaar, de OBU verbindt ons met een sponsor voor materialen voor de maaltijdservice. Door te verbinden zorgen we ervoor dat het allemaal meer waarde heeft.”

Samenwerken vanuit ieders kracht
Samenwerking is ook de reden dat SWL lid werd van de Zorgalliantie. Spikker: “Eerst was het een randgebeuren, een manier om snel op de hoogte gebracht te worden van grote thema’s en trends. Maar gaandeweg zag ik de meerwaarde. Zo helpt de Zorgalliantie ons scherp te zijn op het proces: welke stappen neem je en waarom? Hoe voegen we echt waarde toe voor de inwoners van Lingewaard?” De komst van Krachtige Leerkring Lingewaard veranderde de samenwerking nog meer. “Dankzij de Leerkring werken we steeds meer logo-loos samen, over de eigen grenzen heen. Iets waar ik een groot voorstander voor ben. Ik hoop dat samenwerken in netwerken steeds belangrijker wordt, zodat je echt leert samenwerken vanuit ieders kracht.”

Samenwerken is belangrijk, ook een tip voor de studenten Social Work die in de Krachtige Leerkring te vinden zijn. Rita: “Je moet als sociaal werker echt geïnteresseerd zijn in de mens. Wie zit er naast je? Wat zijn verhaal? Studenten kijken nu veel breder. Voorheen waren ze meer gefocust op hun vak, nu kijken ze naar wat er opvalt en hoe ze aansluiten bij de vraag. Het onderwijs sluit steeds beter aan op de praktijk. En dat zijn de opvolgers die ik zoek, zodat SWL ook de komende 10 jaar nog de steun voor de inwoners is.”

Ambitie
En de ambitie voor de komende tien jaar? Spikker: “Hoe bereik je de mensen die je nog niet hebt bereikt? Dat is onze grootste uitdaging. We willen er voor iedereen zijn, voor alle inwoners, dus ook voor diegenen die ons nog niet kennen en die wij niet in beeld hebben.”

Krachtige Leerkring Lingewaard
In de Krachtige Leerkring Lingewaard werken naast Stichting Welzijn Lingewaard, ook de volgende partijen met ongeveer twintig studenten samen aan diverse lokale maatschappelijke vraagstukken:  Rijnwaal ZorggroepRijnstadDriestroom,  Woonstichting GendtWaardWonenSporttwistABC BemmelFamiliekracht, RijnIJssel college en Gemeente Lingewaard.
Lees meer over de Leerkring >