Visie

Hoe werken wij
De Zorgalliantie is een groeiend regionaal kennis- en leernetwerk van organisaties in Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Limburg die actief zijn op de terreinen wonen, welzijn, zorg en onderwijs. Samen met huidige professionals (van participerende organisaties) en toekomstige professionals (studenten HAN) werken wij aan diverse thema’s. Zo gaan wij samen opzoek naar antwoorden rond de vraagstukken van overmorgen, de manier waarop we samen opzoek gaan vormt zich gedurende de weg. De opgedane kennis wordt omgezet naar methoden en tools die wij beschikbaar stellen voor iedereen. De Zorgalliantie wordt ondersteund door de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Doelstelling
De Zorgalliantie staat voor:
• Impact leveren op beter wonen, betere welzijn en betere zorg.
• Nieuwe vormen van samen leren in de praktijk ontwikkelen.
• Met elkaar organiseren dat het aantal leerwerkplekken in de praktijk toeneemt.

De Zorgalliantie doet dit vanuit de driehoek (zie afbeelding hieronder) onderwijs, onderzoek en praktijk/werkveld.

Onderwijs
Onderwijs zorgt voor het stimuleren van een onderzoekende en ondernemende houding. De studenten worden opgeleid in de praktijk wat bijdraagt aan hybride leeromgevingen.
Onderzoek
Door de koppeling met onderzoek worden lectoren betrokken, kan de theorie beter aan de praktijk gekoppeld worden (en vice versa). Hierdoor is multidisciplinair onderzoek mogelijk.
Praktijk/werkveld
Het werkveld geeft ons betrokken organisaties en professionals die leren in het werkveld en lokaal bezig zijn met vraagstukken. Samen kunnen zij het netwerk echt versterken en actief bezig zijn met het in beweging brengen van de eigen organisatie.

Voor de toekomst ambiëren wij dat onze visie driehoek zich verder ontwikkeld, van een statische driehoek naar een dynamische driehoek. Waarbij de pijlers elkaar verder versterken en samen werken om de impact op wonen, welzijn, zorg en onderwijs te vergroten.

Ontstaan
De Zorgalliantie is in 2011 ontstaan. Wil je meer lezen over het ontstaan van de Zorgalliantie lees dan hier verder.

Jaarplan 2019-2020