Programmateam

Het programmateam van de Zorgalliantie is verantwoordelijk voor het tot stand komen van het onderzoek- en leerprogramma en draagt zorg voor een kwalitatief goede uitvoering van het programma. Zij onderhoudt de contacten met de netwerkleden, signaleert kansen en creëert van daaruit nieuwe samenwerkingsarrangementen tussen de HAN en regio. Het programmateam bestaat uit:

Joke Abbring

 

Programmamanager Joke.Abbring@han.nl 06 109 605 57
Jonathan van Deutekom

 

Programmacoördinator J.vanDeutekom@han.nl 06 456 749 60
Miriam Jager

 

Projecleider Miriam.Jager@han.nl 06 552 910 55
Wendy Kemper

 

Projectleider Wendy.Kemper@han.nl 06 832 559 98
Gideon Visser

 

Projectleider Gideon.Visser@han.nl 06 337 227 83
Lisbeth Verharen

 

Lector Lisbeth.Verharen@han.nl 06 539 818 30
Tamara van der Linden

 

Secretaresse Zorgalliantie@han.nl 024 353 05 51
Jacqueline Veltman

 

Secretaresse Zorgalliantie@han.nl 06 527 752 83