Structuur

De Zorgalliantie is een netwerkorganisatie bestaande uit verschillende organisaties in de domeinen, Wonen, Welzijn, Zorg en Onderwijs. De Zorgalliantie heeft zich verbonden aan Krachtige Regionale Leerkringen in de regio Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Limburg. De Zorgalliantie heeft geen bestuurlijk orgaan maar wel een Raad van Advies met leden die bestuurder zijn bij een van de participanten. Het programmateam is verantwoordelijk voor het opstellen van het onderzoek- en leerprogramma van het netwerk en bewaakt de voortgang. Aan de Zorgalliantie zijn verschillende lectoraten verbonden, is er een samenwerkingsverband met het Centre of Expertise Krachtige Kernen en vindt samenwerking plaats met andere samenwerkingwerkingsverbanden in de regio (o.a. Zorgpact, netwerk Palliatieve Zorg, WZW, RvN).