Samenwerkingspartners

Samenwerken
Om de innovatiekracht van de Zorgalliantie te vergroten is samenwerking met externe partijen nodig zoals het bedrijfsleven, overheden, verzekeraars en kennisinstituten.We willen de volgende partijen bij de Zorgalliantie betrekken:
• Het bedrijfsleven bij de ontwikkeling en realisatie van zorgtechnologietoepassingen.
• Overheden bij uitvoering van projecten en effectonderzoeken en voor subsidies.
• Verzekeraars als kennis- en innovatiepartner (innovatiefondsen).
• Kennisinstituten als kennispartner voor onderzoek- en onderwijsontwikkeling.
• Afhankelijk van het vraagstuk en de gewenste bijdrage zal de samenwerking met externe partijen worden georganiseerd.

Regionale netwerken
De Zorgalliantie wil zich verhouden tot inhoudelijke netwerken uit de regio. Hiervoor worden samenwerkingsverbanden verkend en aangegaan.