Netwerkleren

Leren door te doen
Binnen de Zorgalliantie zijn meer dan 30 organisaties actief die met en van elkaar willen leren. Onze visie op netwerkleren biedt hiervoor een perspectief. Immers wil het leren van professionals betekenisvol zijn, dan is het belangrijk om hen zelf actief aan het roer te laten staan bij het zoeken naar oplossingen. Dit betekent overigens niet dat zij er alleen voor staan. Netwerkleren is erop gericht dat professionals contacten om zich heen verzamelen, die bij het oplossen van een bepaald vraagstuk nodig zijn. De ontwikkeling van kennis, praktijk en de persoon zien wij als het resultaat van actieve verbindingen waarin creatieve energie gaat stromen.

Binnen deze visie staan de begrippen arena en tribune centraal (zie afbeelding). Het vertrekpunt is altijd een vraagstuk van een van de participanten. Daarbij worden andere organisaties betrokken die bij het oplossen van het vraagstuk nodig zijn. Deze partijen gaan samen met elkaar experimenteren, waarbij alle aspecten van het vraagstuk belicht worden. Dit experimenteren in de praktijk noemen we de arena, de plek waar je leert door te doen. 

Leren door te kijken
Rondom de arena staat de tribune. De tribune is bestemd voor organisaties die willen leren van de experimenterende partijen: leren door mee te kijken. Op de tribune kan een ieder plaatsnemen die het vraagstuk herkent of geïnteresseerd is, maar door welke reden dan ook niet actief kunnen participeren. Zij kijken en denken mee. Op speciale bijeenkomsten reflecteren de experimenterende en kijkende partijen samen met elkaar. Waar het kan wordt er iets gedeeld binnen het grotere netwerk, bijvoorbeeld via beeldmateriaal op de e-community of via een workshop. Klik hier voor een overzicht van onze tribune activiteiten.

Leerrendement zichtbaar maken
Het mooie van de tribune is dat het twee functies heeft. De tribune stelt niet alleen andere partijen in staat om te leren door mee te kijken, maar het maakt ook naar de buitenwereld zichtbaar wat er gebeurt. Want als het om leerrendement gaat, zijn we van nature geneigd ons te richten op de concrete uitkomsten. Denk aan de vragenlijst die we hebben ontwikkeld of de hoeveelheid bijeenkomsten die we hebben georganiseerd. Maar wat partijen daadwerkelijk leren, is niet direct zichtbaar: de inspiratie die ze opdoen, de ontmoeting, het kennis nemen van. Door op de tribune plaats te nemen zien zij ook wat er ondergronds gebeurt.