Publicaties

Meer weten over de publicaties?  Neem dan gerust contact met ons op via zorgalliantie@han.nl of bel (024) 351 10 83.

>> Boek ‘Uit de hoek komen, samenwerkingsformules in een netwerk’

Als Zorgalliantie merken we dat samenwerkingsvormen vernieuwing geven in netwerken; je werkt samen met anderen die met andere ideeën komen en studenten voegen een extra frisse blik toe. In de contacten met de organisaties in ons netwerk bleek dat er behoefte was aan uitleg van alles wat we doen. En waarom we dit doen. Vandaar dit boek.
Auteurs: Wendy Kemper-Koebrugge en Mirjam van Zelst
Voor wie Een onmisbare handleiding over samenwerking in een netwerk voor iedereen die actief is in de driehoek onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk.
Download pdf van het boek ‘Uit de hoek komen’
Bestellen Wil je liever een gedrukt exemplaar van het boek? We sturen je graag een exemplaar toe. Het boek kost 17,50 euro en is te bestellen via zorgalliantie@han.nl.

>> Praktisch digitaal handboek: aan de slag met EBP

Onlangs is het project EVIDENCE 1.o, het ontwikkelen van een Evidence Based Practice (EBP) leercultuur afgerond. Dit project heeft geresulteerd in een praktisch handboek voor zorgteams in verpleeghuizen die met EBP aan de slag willen. De hbo-v verpleegkundige kan hier een voortrekkende rol in spelen. Lees meer informatie op: https://www.han.nl/onderzoek/werkveld/projecten/handboek-ebp
Ontwikkelaars Het handboek is ontwikkeld door Gerda Bos, in nauwe samenwerking met Anneke van Vught (PhD, associate lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Marleen Lovink (MSc, promovenda IQ healthcare, Radboudumc Nijmegen). Zij mogen trots zijn op dit resultaat.
Vervolg  EVIDENCE 1.0 kent een vervolg in EVIDENCE 2.0 waarbij we meer richten op de interprofessionele samenwerking t.a.v. persoonsgerichte zorg. En het kent een vervolg naar het onderwijs, we gaan ook kijken hoe de kennis in dit mooie project in het onderwijs ingebed kan worden. Gerda heeft van de week al een bijeenkomst gehad met vijf docenten, die erg enthousiast waren. Carla Tijssen en Gerda Bos gaan aan de hand van EVIDENCE als voorbeeld aan de slag met de verbinding onderwijs-onderzoek.

>> Grensoverschrijdend samenwerken, leren en opleiden – publicatie Kenniscentrum Publieke Zaak

Auteurs: Wietske Kuijer-Siebelink,Saskia Weijzen en Frans de Vijlder
Met met medewerking van Erik de Vries en Wendy Kemper-Koebrugge. Zij schreven hoofdstuk 8: Beinvloeden van praktijken door netwerksamenwerking
Download hier het boek
Wil je een hard copy? Stuur dan een mail naar kenniscentrum.publiekezaak@han.nl