Projecten & initiatieven

De Zorgalliantie speelt in op de actualiteit. Voor 2015 zijn er voor en met participanten nieuwe thema’s en initiatieven geagendeerd. De thema’s sluiten aan bij de inhoudelijke focus van de Zorgalliantie voor dit jaar: ondernemendheid en het leren acteren in (gebiedsgerichte) netwerken, waarin organisatie en professionals voor de uitdaging staan om gezamelijk vernieuwing in zorg, wonen en welzijn te realiseren.