Krachtige Regionale Leerkring Rivierenland

Projecten 2017-2018:

Onderzoeken en verbeteren zorgstructuur in Ingen
Mozaïek welzijn is bezig met een preventieve aanpak jeugd in Ingen. Hier komen thema’s als gezond opgroeien, weerbaarheid en voorkomen van middelengebruik aan bod. In het gebied zijn verschillende aanbieders van zorg en welzijn actief. Lees hier meer.

Passende jeugdhulp in Neder-Betuwe
Kosten van de jeugdhulp in de gemeente zijn opvallend hoog in vergelijking tot andere gemeentes. Als er hulp ingezet wordt is er vaak kostbare gespecialiseerde jeugdhulp nodig. Het is lastig om zicht te krijgen op de doelgroep. Veel verwijzingen lopen niet via sociaal team maar via andere verwijzers (huisarts, gecertificeerde instellingen, jeugdarts, ZAT). Lees hier meer.