Krachtige Regionale Leerkring Lingewaard

De Krachtige Regionale Leerkring Lingewaard is aanjager van ‘samen leven en leren in Lingewaard’. Studenten, docenten en onderzoekers werken samen met professionals, inwoners en gemeente aan complexe kwesties op het gebied van gezondheid, inclusie, veiligheid en leefbaarheid. Daarbij vindt uitwisseling, plaats tussen verschillende domeinen, vinden onverwachte ontmoetingen plaats en worden nieuwe, lokale oplossingen gevonden.

Afstemming tussen docenten, studenten en werkveld
In Lingewaard leren we participatief en interdisciplinair: vanuit en mét inwoners, netwerken, verschillende professionals, vrijwilligers en studenten (mbo, hbo). We geloven in inclusief leren, in de kracht van diversiteit en in het benutten van diverse typen kennis en talenten bij het aanpakken van complexe lokale vraagstukken. Er wordt in Lingewaard gewerkt met twee wijkdocenten die verbinder zijn tussen studenten en professionals in het gebied. De wijkdocenten begeleiden het leerproces, doen en denken mee. ‘Hierin betrekken we samen met de opdrachtgevers uit het werkveld die de vraagstukken aandragen en waarmee studenten aan de slag gaan. Op de dinsdagmiddagen overleggen we met elkaar over de vraagstukken, aanpak en (leer) resultaten. Aan het eind van het traject sluiten we op een gezellige manier (BBQ enzovoorts) met elkaar om de resultaten met alle betrokkenen te delen’, aldus wijkdocent Jonathan van Deutekom.

Leren en innoveren in de wijk
Lingewaard is een gebied waar zorg- en welzijn flink in ontwikkeling is: naar meer preventief werken, in betere samenwerking tussen organisaties. Waarbij wensen, waarden en mogelijkheden van inwoners centraal staan. Daarvoor zijn studenten nodig die met een frisse blik helpen om deze ontwikkeling te ondersteunen, door:

Lingewaard is een gebied waar zorg- en welzijn flink in ontwikkeling is: naar meer preventief werken, in betere samenwerking tussen organisaties. Waarbij wensen, waarden en mogelijkheden van inwoners centraal staan. Daarvoor zijn studenten nodig die met een frisse blik helpen om deze ontwikkeling te ondersteunen, door:
• Mee te doen
• Nieuwe dingen uit te proberen
• Nieuwe diensten op te zetten
• Ideeën in te brengen

Als student:
• Maak je kennis met de wijk
• Werk je samen met studenten, professionals en inwoners uit Lingewaard
• Ontdek je wat jij voor hen kunt betekenen!
Daarmee zet je het werk voort waar vele studenten jou al met succes in zijn voorgegaan. Bouw mee aan een gezond Lingewaard.

Thema’s
Thema’s die bij de Leerkring Lingewaard spelen zijn:
• Bewegen, valpreventie
• Ontmoeten, eenzaamheid
• Meer en beter Samenwerken
• Langer thuis wonen, woningaanpassingen
• Spelen, kinderen
• Laaggeletterdheid, armoede
• Koken met statushouders, integratie
• Mogelijke opdrachten en resultaten

Actuele vraagstukken in Lingewaard zijn:
• Breng in kaart wat behoeften zijn van inwoners om goed te kunnen blijven wonen in het eigen huis/de eigen buurt
• Bedenk een manier om mensen in Lingewaard bewust(er) te maken van gezond leven en bewegen
• Bedenk een manier waarop de ‘open eetcafés’ nog beter kunnen bijdragen aan ontmoeting en verbinding tussen mensen
• Breng het netwerk van sleutelfiguren in Lingewaard in kaart zodat signalering van kwetsbare doelgroepen die hulp nodig hebben eerder en beter plaats kan vinden
• Kom met voorstellen hoe professionals en inwoners hier samen op een effectieve wijze op in kunnen gaan spelen

Deze thema´s sluiten aan bij:
• Opleidingen binnen Gedrag en Maatschappij
• Opleidingen binnen Gezondheid
• Opleidingen binnen Sport en Bewegen
• Opleidingen binnen Techniek
• Opleidingen binnen Economie, Management en Recht
• Opleidingen binnen Educatie

Partners vanuit de Krachtige Regionale Leerkring Lingewaard
De afgelopen jaren heeft de HAN samen met regionale partijen in zorg, wonen, welzijn en onderwijs een Krachtige Regionale Leerkring in Lingewaard opgezet vanuit Zorgalliantie. Hierin werken de volgende partijen met studenten samen aan lokale maatschappelijke vraagstukken die van iedereen zijn:
• Stichting Welzijn Lingewaard
• Rijnwaal Zorggroep
• Rijnstad
• Driestroom
• Woonstichting Gendt
• WaardWonen
• Sporttwist
• ABC Bemmel
• Familiekracht
• RijnIJssel
• Gemeente Lingewaard
Dit biedt je als student een mooie kans om kennis te maken met een diversiteit aan instellingen ter oriëntatie op je stage of werkplek.

BRON: https://www.han.nl/onderzoek/werkveld/projecten/lingewaard/#comp0000595314ba000000179d4ced