Krachtige Regionale Leerkring Lingewaard

Projecten 2017-2018:

Diversiteit en participatie in Lingewaard
Lingewaard krijgt te maken met een steeds diverser samengestelde bevolking. Met name de toename van statushouders stelt de gemeente voor nieuwe uitdagingen. Stichting de Driestroom onderzoekt welke bijdrage zij hieraan kunnen leveren. Lees hier meer.

Meer en beter samenwerken in Lingewaard
Lingewaard heeft een mooie start gemaakt met het project ‘Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe! Dit vraagt om een andere manier van samenwerken. Hoe werken inwoners en professionals hierin samen? Lees hier meer.

Preventie vormgeven in Lingewaard
Lingewaard heeft een mooie start gemaakt met het project ‘Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe! Niet de organisaties maar de inwoners staan centraal. Centrale vraag: Preventie en juiste niveau van hulp en ondersteuning in de wijk. Hoe staan we ervoor? Lees hier meer.

—————————–

Over de Krachtige Regionale Leerkring Lingewaard:

Bijdrage leveren aan het vergroten van de burgerparticipatie in de gemeente Lingewaard.

In de Krachtige Regionale Leerkring Lingewaard buigen studenten, docenten en onderzoekers in samenwerking met professionals en burgers zich over wicked problems op het gebied van leefbaarheid (sociale innovatiehub). Daarbij vindt uitwisseling, ontmoeting en leren plaats tussen verschillende domeinen – en binnen organisaties (professionaliseringsvraagstuk)- en worden nieuwe antwoorden gevonden, vraagstukken op het gebied van leefbaarheid bottum op worden opgehaald, en innovatieve oplossingen worden gezocht voor maatschappelijke vraagstukken vanuit de Krachtige Regionale Leerkring.

Resultaten

Momenteel wordt gewerkt aan het samen met de samenwerkingspartners opzetten en inrichten van een MOOC (Massive Open Online Course): deze zal worden ingericht voor de Krachtige Regionale Leerkring Lingewaard en gericht zijn op kennisdeling, het vergroten van burgerparticipatie en het verbinden van steunstructuren.

Onderwijsaanbod

In de Krachtige Regionale Leerkring wordt gezocht naar een fysieke plek op locatie waar de studenten van de diverse opleidingen binnen de HAN met elkaar kunnen samenwerken. In Lingewaard is deze fysieke plek bij de Stichting Welzijn Lingewaard . Het werken op locatie heeft een sterk effect op het socialisatie- en bildungsproces. Tot slot is een open systeem van belang, waar kennis en ervaring gedeeld kan worden tussen alle betrokkenen en het multidisciplinair leren ondersteund en gestimuleerd wordt. Denk hierbij aan werktafels waarbij studenten hun werk en (tussen)resultaten presenteren aan participanten van de Krachtige Regionale Leerkring (studenten, docenten, onderzoekers, instellingen, burgers, ondernemers, etc.) waarbij er ruimte is voor vragen en feedback. De studenten worden op locatie begeleid door een docent/onderzoeker die een halve dag per week beschikbaar is en zorgt dat de opgehaalde maatschappelijke vraagstukken gekoppeld worden aan de opleidingen (studenten).