De Krachtige Regionale Leerkring algemeen

Het is niet eenvoudig om in de huidige vraagstukken rond zorg, wonen, welzijn en onderwijs, je weg te vinden als professional. Om resultaten te boeken en antwoorden te vinden op complexe kwesties, moet je samenwerken over de grenzen van organisaties en disciplines heen. In Krachtige Leerkringen gaan professionals en studenten samen aan de slag met maatschappelijke vraagstukken en worden meegenomen in de uitdagingen en kansen van het samen leren in netwerken. Een Krachtige Regionale Leerkring geeft de samenwerking structuur: gemeente, professionals, burgers en studenten bepalen gezamenlijk de agenda en definiëren hoe ze met de maatschappelijke vraagstukken aan de slag willen. De werkwijze van Zorgalliantie en daarbinnen de Krachtige Regionale Leerkringen werkt en spreekt aan. Het is niet voor niks dat beiden zijn aangewezen als koplopers in het Zorgpact, een landelijk verbond dat nieuwe samenwerkingen op gebied van wonen, zorg, welzijn en onderwijs stimuleert.  Op de afbeelding hieronder zie je hoe wij werken in onze Krachtige Regionale Leerkringen. Op dit moment zijn er zes Krachtige Regionale Leerkringen: