De Krachtige Regionale Leerkring algemeen

Krachtige Regionale Leerkringen: Professionals en studenten ervaren met de Zorgalliantie leren en innoveren in multidisciplinaire netwerken

“Zoek grenzen en mensen op die je niet kent.”

Het is niet eenvoudig om in de huidige vraagstukken rond zorg, wonen, welzijn en onderwijs, je weg te vinden als (kersverse) professional. Om resultaten te boeken en antwoorden te vinden op complexe kwesties, moet je samenwerken over de grenzen van organisaties en disciplines heen. De Zorgalliantie biedt opdrachten, die professionals en studenten meenemen in de uitdagingen en kansen van het samen leren in netwerken. Dit doen we in Krachtige Regionale Leerkringen.

Wendy Kemper zit in het programma team van  de Zorgalliantie en is opleider en onderzoeker op het gebied van netwerken en innovatie aan de HAN. “Het is bewerkelijk om met verschillende organisaties een vraag te formuleren, die zowel organisaties overstijgt en waar ze zich in een samenwerkingsverband aan kunnen committeren. Hoe vind je organisaties die jouw vraagstuk kunnen helpen oplossen, als die zich in verschillende domeinen bewegen? Hoe stem je uiteenlopende  belangen op elkaar af? En wat is de beste manier om van elkaar te leren, als je in eerste instantie mogelijk nog niet echt elkaars taal spreekt?”

Allianties smeden
De Zorgalliantie is een zelfstandig netwerk, gefinancierd door de deelnemende organisaties. Het netwerk vliegt innovatie aan vanuit de organisatie en heeft regio’s of gemeenten als werkveld. Een Krachtige Regionale Leerkring geeft de samenwerking binnen een gebied structuur: Regionale organisaties spreken af welke zaken in een gebied aandacht nodig hebben en definiëren hoe ze daarmee aan de slag willen.

Manager deelnemende organisatie: “Je bent zo druk, ik heb eigenlijk iemand van buiten nodig die je aanzet tot nadenken over het specifieke vraagstuk. Dit stimuleert je tot leren, ik leer ook daardoor. Het helpt me ook verder in het netwerk: relevante partners leren kennen, welke heb ik nodig? Hoe moet ik daar binnenkomen?”

De Zorgalliantie heeft als netwerk de juiste contacten op managementniveau. De Alliantiemakelaar kan als linking pin snel schakelen met de juiste mensen op de juiste plekken. Kemper: “De innovaties die nodig zijn rond wonen, welzijn en zorg in de wijk, brengen we alleen tot stand als we bereid zijn grenzen en mensen op te zoeken die we niet kennen, voorbij de randen van het eigen vakgebied of expertise. Daar vind je partijen die mee kunnen werken en denken vanuit een andere invalshoek. En dat kost moeite. De Zorgalliantie maakt het makkelijker om die mensen en partijen te vinden.”

Studenten begeleiden
Vervolgens koppelt de Alliantiemakelaar organisaties rond het thema en studenten van de HAN om projecten op te starten en onderzoek te doen. Wijkdocenten begeleiden de studenten in de wijken, dicht bij het vuur. “Studenten zien het als een verrijking onderzoek te doen in de wijk, vanuit een welzijnsorganisatie of een huisartsenpost. ‘Hier doe ik het voor’, hoor ik regelmatig terug. Zo verbinden we  onderwijs en praktijk.

Wijkdocent: “Studenten zien het als een verrijking onderzoek te doen in de wijk, vanuit een welzijnsorganisatie of een huisartsenpost. ‘Hier doe ik het voor’, hoor ik regelmatig.”

Koploper
De werkwijze van Zorgalliantie en daarbinnen de Krachtige Regionale Leerkringen werkt en spreekt aan. Het is niet voor niks dat beiden zijn aangewezen als koplopers in het Zorgpact, een landelijk verbond dat nieuwe samenwerkingen op gebied van wonen, zorg, welzijn en onderwijs stimuleert. Volgens Zorgpact zijn de koplopers ‘prachtige voorbeelden van succesvolle samenwerkingen in alle hoeken van zorg en onderwijs. Inspiratiebronnen die concrete resultaten hebben weten te boeken.’

De grenzen opzoeken is mooi, maar dan moet je vervolgens niet stil blijven staan waar je bent aanbeland.

Kemper: “De Zorgalliantie wil een arena creëren, waar nieuwe inzichten en ideeën vanuit onverwacht
hoek weerklank vinden. Want de grenzen opzoeken is mooi, maar dan moet je vervolgens niet stil
blijven staan waar je bent aanbeland. We moeten verder.”

Resultaten delen en inspireren
Om te delen wat er gebeurt in de Krachtige Regionale Leerkringen, of om te inspireren rond de thema’s die spelen, organiseert de Zorgalliantie verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld Zorgalliantiecafe’s, waarin organisaties hun visies delen; Masterclasses, waarin lectoren en onderzoekers van de HAN hun kennis delen en Leersafari’s, om samen naar vernieuwende projecten te kijken. “De kracht van Zorgalliantie is dat de Krachtige Regionale Leerkringen binnen het samenwerkingsverband, verder gaan dan het bedenken van innovatieve oplossingen”, zegt Kemper. “Hoe blijf je van elkaar leren en hoe breng je die kennis verder dan je eigen kringetje? Dat zijn vragen waar we bij elk project mee aan de slag gaan, zodat de innovatie niet stopt als die eenmaal zijn weg heeft gevonden naar de praktijk. En ook mensen die er niet rechtstreeks bij betrokken waren ervan kunnen leren. Zo beïnvloeden we én de werkpraktijk én het onderwijs op weg naar betere wonen, welzijn en zorg.”

Vragen over
Zorgalliantie/Krachtige Regionale Leerkringen :   Wendy.Kemper@han.nl
Krachtige regionale Leerkring Lingewaard         :   J.vandeutekom@han.nl
Krachtige regionale Leerkring Brakkenstein      :   Gideon.Visser@han.nl
Krachtige regionale Leerkring Gemert                 :   Joke.Abbring@han.nl
Krachtige regionale Leerkring Liemers                :   s.croes@feniksconsult.com (Saskia Croes)

Redactie:                                                                          communicatie.HANVDO@han.nl