Kennisdeling

De Zorgalliantie heeft de ambitie om de ontwikkelde kennis te delen en aan de regio beschikbaar te stellen. Daarom worden er verschillende initiatieven ontnomen die deze kenniscirculatie mogelijk maken.
De jaarlijkse Valorisatiemarkt en het Zorgalliantiecafé zijn hier voorbeelden van.